Sponsorlu Bağlantılar

K Harfi İle Akrostişler

Küsmek İnsan Kişiliğinin En Zayıf Noktasıdır Akrostiş Şiiri

Küsmek İnsan Kişiliğinin En Zayıf Noktasıdır Akrostiş Şiiri

Mehmet Çoban’a ait güzel bir akrostiş şiir çalışması.!

Kul zaafa uğrayınca
Üşür yazın sıcağında
Sessiz kalır dünyada
Morali bozulunca
El uzatmaz insana
Küser kendi adına

İnsan kuş misali
Nice zamanda beri
Seyrüseferdedir
Arlı arlı gezinir
Neşeyle bezenir

Kırılgan bencilce
İşveleri kendince
Şişinir çevresine
İnsanım ben diye
Laldır dili öfkeye
İçine atar gizlice
Gerisin geriye
İyilik olsun diye
Neşteri ilişkiye
İstemem diye
Nekestir söze

Emrine amade
Nefesi kendine

Zekâ durmuşsa
Akıl susmuşsa
Yetinir yalnızlığa
Issızdır kalabalığa
Firaridir kabuğuna

Niye boşunadır
Oyunbozandır
Kalbi kapalıdır
Takıntılı kalır
Aklınca haklıdır
Selamsızlaşır
Iraktır insana
Devasız hasta
Ivır zıvır konuda
Ram olur zaafa

Mehmet Çoban

Kuran Allah Kelamıdır Akrostiş Şiir

Kuran Allah Kelamıdır Akrostiş Şiiri

Kuranı Kerimin Allah (c.c)’ın lafzı olduğunu konu alan güzel bir akrostiş şiir.!

KURAN ALLAH KELAMIDIR

Kuran Allah kelamıdır,muhatabı insandır
Ubudiyet tanımıdır,mekanı bu dünyadır
Razı olunacak O’dur,anlatan bunu Kurandır
Allahı tanımalıdır,Rab Allahın sıfatıdır
Nas suresi son suredir,O’nun başı Fatihadır

Akıl bilmek zorundadır,Allahın varlığını
Lakin nasıl bilecektir,yaşamın kuralını
Laletayin deyip geçme,bil Hakkın kelamını
Allah varı var edendir,var’a olan bağlılığı
Hayatı var eden O’dur,oku gör kitabını

Kelam öyle bir kelamdır,yoktur 0’nun benzeri
Ediplerin sözü biter,O’dur sözün ezeli
Lazımdan da lazımdır,bulunamaz güzeli
Allah ile konuşmaktır,sever onu bileni
Müslüman O’na inanır, Adem nebiden beri
Irmak gibi çağlar akar,ta yürekten içeri
Dost ararsan Allah yeter,sen ol Hakkın gülleri
Ilık ılık yürektedir,incitmez yürekleri
Rabla kul elbet konuşur,güle benzer dilleri

Sinan Karakaş

Kamil Türkmen Akrostiş Şiiri

Kamil Türkmen İsmine Akrostiş Şiir Çalışması

Kasım paşa ceza evine
Aşk yüzünden düşmüş bu deli
Malataya girecekmişte
İlk suçu diye affetmişler hani
Leylasını kaybetmiş mecnun misali

Talan olmuş dağıtmış kendini
Üzerine giydirmişler daltonu
Ranza altında suründürmüşler onu
Kaç yıl yatacakmış diye sormayın
Mühebbet yemiş ömür boyu
Elleri kelepçeli yüreği yaralı
Nasır bağlamış kalbi yaralı

KAMİL TÜRKMEN