Erozyonla Mücadele Haftası İle İlgili Şiirler


9-15 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası İle İlgili Şiirler

9-15 Kasım, ‘Erozyonla Mücadele Haftası’ dolayısıyla hazırladığım şiirim. Toprağa sahip çıkmak, herkesin insanlık görevidir. Vedat Sadioğlu

EROZYON

Toprağın aşınması veya süpürülmesi
Toprağın taşınması veya sürüklenmesi
Akarsu, sel, yağmur, rüzgâr ve dış etkilidir
Erozyon, toprağın kaybedilmesidir

Koruyucu örtüden yoksun toprağın
Veya kolay aşınan kayaların yıpranması
Yerlerinden kopup, erimesidir
Erozyon, toprağın fakirleşmesidir

Baraj ve göllerin su hacmini azaltır
Toprağın en verimli kısmını alır
Tarımda verimi düşürür, zarar verir
Erozyon, ekonomi için tehdittir

Erozyonun sonu kuraklıktır
Kuraklığın sonu da çölleşmedir
Erozyon, bitki örtüsünün tahribidir
Erozyon, toprağın can vermesidir

Doğal bitki örtüsü canlandırılmalı
Ağaçlandırma, set, taraça yapılmalı
Çevre bilinci ve eğitim gereklidir
Erozyon, aslında doğal afettir

Vedat Sadioğlu
www.akrostissiirler.net

TOPRAK ve İKLİM

Bitkilerin beslendiği kaynak
Organik ve inorganiklere barınak
İçinde hava ve su bulunan karışım
Toprak, bilimsel anlamda bir oluşum

En verimli yeri 10 cm’lik üst tabakası
Humusça çok zengin olan bu kısmı
1 gram toprakta binlerce canlı
Toprak, ekosistemin atan canı

Bir yerde uzun süre gözlenen
Sıcaklık, basınç, rüzgâr, yağış, nem
Meteorolojik olayların tamamı
İklim, dünya yaşamının can damarı

İklim için toprak ve bitki örtüsü gerekli
Toprak için ise iklim vazgeçilmezi
Toprak, iklim ile daha güzeldir
İklim, toprağa yardım ve iyiliktir

İkisi de birbirine dost ve yakındır
İkisi de canlılar için hayattır
İkisi de iş birliği içinde uyumlu
İkisinin de dengesini bozan insanoğlu

En önemli neden sera gazları
İnsanın toprağı yanlış kullanması
Erozyon ile toprak kaybı da önemli
İklim değişikliği ve kuraklık insanın eseri

İnsan, doğaya hâkim olmamalı
Üretim ve tüketime egemen olmalı
İnsan, doğanın dengesini korumalıdır
Sürdürülebilir bir dünya için bu şarttır

Vedat Sadioğlu
www.akrostissiirler.net

BİYOM

Aynı iklim kuşağı ve koşulları
Aynı bitki örtüsünün varlığı
Bir iklimin bittiği veya başladığı
Biyom’ dur bunun coğrafi adı

Her biyomu endemik bitkiler
Egemen iklim belirler
Coğrafi etkenler olmazsa olmazı
Biyom, enlemle orantılı

Biyom, iklime göre çeşitlenir
Her biyom kendine has özelliktedir
Bitki örtüsü ve iklimi farklıdır
Biyom, sucul veya karasaldır

Karasal biyomlar; orman, çöl ve çayırlar
Sucul biyomlar; tatlı ve tuzlu sular
Biyomlar, bir yerdeki canlı hayattır
Biyom, bir ekolojik yaşamdır

Biyom, bir tür ekosistemdir
Biyomda birden çok ekosistem olabilir
Kendine has toprak, bitki, canlı ve iklimdir
Biyom, aslında küresel bir dengedir

Vedat Sadioğlu
www.akrostissiirler.net

Sizin de akrostiş çalışmanız varsa, yorum bölümünden bizimle paylaşabilir, sitede yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.Akrostişlerinizi baş harfine göre uygun kategoride yayınlamaktayız. Sevgiler

Yorum Yap - Akrostiş Şiir Gönder
Bu Sitede Ticari Faaliyet Yürütülmez