Sözler

Korku İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Korkuyla İlgili Deyimler ve Anlamları

İnsan günlük yaşantısında korku heyecan veren olaylar yaşamaktadır. Bu korku ve heyecan anlarını ifade eden deyimleri anlamlarıyla birlikte sizler için listeledik. Ödev araştırmalarınızda işinize yarayacağını umuyorum. Kolay gelsin..

Korku İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Korku Deyimleri

Korkuya Kapılmak

Anlamı: Oluşan herhangi bir olaydan dolayı insanın içine korku düşmesidir.

Korku Saçmak

Anlamı: Hoşlanmayacakları tehlikeli işler yaparak herkesi korkutmak, ürkütmek.

Dilini yutmak

Anlamı: Büyük bir korku, şaşkınlık ya da sevinç karşısında konuşamaz hâle gelmek.”Korkudan neredeyse dilini yutacaktı.”

Dili dolaşmak

Anlamı: Heyecan, korku ya da bir hastalık sebebiyle söyleyeceğini şaşırmak, karıştırmak, açık olarak ifade edememek.”Babasını aniden karşısında görünce dili dolaştı, kekelemeye başladı.”

Tüyleri diken diken olmak

Anlamı: Korku, heyecan, endişe veya üşümekten vücuttaki tüyler, kıllar kabarmak, dikilmek.”Hava buz gibiydi, tüylerim diken diken olmuştu.”

Nutku tutulmak

Anlamı: Korkudan, üzüntüden, heyecandan konuşamaz olmak.”Katili karşısında görünce nutku tutuldu.”

Çıt çıkarmamak

Anlamı: Çok sessiz olmak, hiç ses çıkarmamak, gürültü yapmamak.”Çocuklar korkudan çıt çıkarmıyorlardı.”

Yüreği küt küt atmak

Anlamı: Korku ve heyecandan yüreği hızlı hızlı çarpmak.

Üç buçuk atmak

Anlamı: Çok korkmak, korku içinde olmak, istenmeyen bir durum olacak diye korkup durmak.

Rengi atmak

Anlamı: 1. Solmak.
2. Korku, heyecan sebebiyle benzi sararmak.”Kumaşın rengi bir yıkamadan sonra attı.”

Yüreği hop etmek
Anlamı: Bir olay karşısında birdenbire korkup heyecanlanmak.

Eli ayağı buz kesilmek

Anlamı: 1. Korku, heyecan ve üzüntüden ne yapacağını bilemez duruma gelmek, donup kalmak.
2. Çok üşümek.”Haydi elimiz ayağımız buz kesmeden girelim içeri.”

Ecel teri dökmek

Anlamı: Çok korkmak, heyecan içinde bulunup terlemek, korku ve bunalım içinde olmak.”Köprüden geçerken ecel terleri döktüler.”

Aklı başından gitmek

Anlamı: 1. Çok korkudan veya çok sevinçten ne yapacağını şaşırmak.
2. Kafası çok yorulmuş olduğundan iyi düşünememek.”Annemi öyle evin ortasında baygın görünce aklım başımdan gitti.”

Kül kesilmek

Anlamı: Heyecan ve korkudan yüzünün rengi atmak, solmak.”Katili karşısında görünce yüzü kül kesildi.”

Buz kesilmek

Anlamı: Endişe, korku ve üzüntü veren bir durum karşısında donakalmak.”Öldürdüğünü sandığı adamı karşısında görünce buz kesildi.”

Başına çorap örmek

Anlamı: Bir kimseye, haberi olmadan, kötü duruma sokucu davranışta bulunmak, alt etmek için gizlice plân kurmak.”Onun başına bir çorap örecekler diye korkuyorum.”

Eteği ayağına dolaşmak

Anlamı: Telâş, korku ve heyecandan yürüyüşünü ve yapacağı işi şaşırmak.

Ayağı (ayakları birbirine) dolaşmak

Anlamı: Yürürken herhangi bir sebepten ötürü ayakları birbirine takılmak, sendelemek.”Korkusundan zavallının ayakları birbirine dolaştı.”

Dört dönmek

Anlamı: Bir işi yapmak için korku, heyecan, telâş, şaşkınlık içinde sağa sola koşmak, çare aramak.”Kadıncağız haberi alır almaz odanın içinde dört dönmeye başladı.”

Başına bir hâl gelmek

Anlamı: Büyük, içinden çıkılması zor güçlüklerle karşılaşmak; kötü duruma düşmek.”Gece gitme, başına bir hâl gelir diye korkuyorum.”

Dizinin (dizlerinin) bağı çözülmek

Anlamı: Korkudan, heyecandan, yorgunluktan ayakta duramayacak hâle gelmek.”Yokuşu çıktım ama dizlerimin de bağı çözüldü.”

Renkten renge girmek

Anlamı: Heyecan, korku ve utanmadan dolayı yüzünün rengi değişmek, sıkılmak.

Kan tutmak

Anlamı: 1. Kan görünce bayılmak.
2. (Adam öldüren kimse korku ve heyecandan) şok geçirmek, kaçamamak, olduğu yere yığılıp kalmak.

Aklı çıkmak

Anlamı: Titizlikle üzerinde durmak, çok korku geçirmek, çok korkmak.”Elbisem yırtılacak diye aklı çıkıyor.”

İçi titremek

Anlamı: 1. Çok üşümek.
2. Çok istek duymak.
3. Bir zarar gelecek korkusu içinde bulunmak.”Hava iyice soğudu, içim titremeye başladı, haydi içeri girelim.”

Eteğine yapışmak

Anlamı: 1. Bir kimsenin manevî desteğini istemek.
2. Varlıklı, sözü geçer bir kimseden yardım ve himaye istemek.”Korkudan annesinin eteğine yapıştı.”

Yüreği çarpmak

Anlamı: 1. Korku ve kaygı duyup merak etmek, bu sebeple tedirgin olmak.
2. Yüreği hızlı vurmak.

Korku İle İlgili Deyimler ve Anlamları Akrostişi ile ilgili sizinde yazdığınız bir akrostiş şiir varsa yorum kısmından göndererek Korku İle İlgili Deyimler ve Anlamları çalışmanızı bizimle paylaşabilir ve akrostiş şiirinizi sitede yayınlanmasını Sağlayabilirsiniz. Akrostiş Şiirler

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

Sizinde akrostiş çalışmanız varsa, yorum bölümünden gönderip diğer akrostiş severlere sesinizi duyurabilirsiniz. Akrostişlerinizi baş harfine göre uygun kategoride yayınlamaktayız. Sevgiler.