Archive for Temmuz, 2019

Cumhuriyetin İlk Anayasası İle İlgili Şiir

Cumhuriyetin İlk Anayasası; 1924 Anayasası İle İlgili Şiir

20 Nisan(1924), ‘Cumhuriyetin İlk Anayasası; 1924 Anayasası’ şiiri ve resim tasarımı(kolaj)

1924 ANAYASASI

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
Veya 1924 Anayasası
1921 Anayasası’nı yürürlükten kaldırdı
1924 Anayasası, Türk Devleti’nin ilk anayasası

Laikliğe aykırı hükümlerin kaldırılması
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı
Hak ve hürriyetlerin genişletilmesi
1924 Anayasası ile gerçekleşti

1924 Anayasası, milli egemenliğin sonucu
1924 Anayasası, TBMM’nin başarısı
1924 Anayasası, Atatürk inkılabı
1924 Anayasası, Atatürk’ün anlayışı

1924 Anayasası’yla devletin yapısı
Devletin organları ve bağları
Ve insanlarla olan ilişkiler düzenledi
1924, Cumhuriyetin ilk Anayasası

Vedat Sadioğlu
www.akrostissiirler.net

Lakap ve Unvanların Kaldırılması İle İlgili Şiir

26 Kasım(1934) Lakap ve Unvanların Kaldırılması Şiiri

26 Kasım(1934), ‘Lakap ve Unvanların Kaldırılması’ şiiri ve resim tasarımı(kolaj)

İSİM

Bir kimseyi anlatır, bildirir
Çevrede tanınma halidir
Bazen bir ün, nam veya şöhrettir
İsim, kişi ile özdeştir

Bir soyu anlatır, bildirir
Toplumda tanınma halidir
Bazen akraba veya kan birliğidir
İsim, sülale ile ilgilidir

Bir nesli anlatır, bildirir
Milletçe tanınma halidir
Bazen bir ırk, ayırım veya farklılıktır
İsim, ad ile özdeş anlamdadır

Bir tarihi anlatır, bildirir
Dünyada tanınma halidir
Tarihte kullanılan lakap veya unvanlardır
İsim, Atatürk’ün çağdaşlık anlayışıdır

21 Haziran 1934 Soyadı Kanununun devamı
26 Kasım 1934’te lakaplar kaldırıldı
Çağdaş kimliğe kavuştu insan
İsim, eşittir = çağdaş insan

Vedat Sadioğlu
www.akrostissiirler.net

Amasya Genelgesi’nin İmzalanması İle İlgili Şiir

22 Haziran(1919) Amasya Genelgesinin İmzalanması Şiiri

22 Haziran(1919), ‘Amasya Genelgesi’nin İmzalanması’ şiiri ve resim tasarımı(kolaj)

AMASYA GENELGESİ

Ulusal egemenliğe dayanan
Yeni Türk devletinin temelini atan
Bir başkaldırı bildirisi
Amasya Genelgesi, ilk kuruluş belgesi

Rauf, Refet ve Ali Fuat Paşalar
Atatürk’le birlikte imzaladılar
Amasya genelgesi Atatürk’çe hazırlandı
Amasya Genelgesi, bir özgürlük fermanı

Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımı
Kuruluş Savaşı’nın gerekçesi ve amacı
Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi belirlendi
Amasya Genelgesi, bir ihtilal bildirisi

Atatürk’ün zekâsı ve öngörüsünde
Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde
Yurdun kurtuluşu için bir çağrı bildirisi
Amasya Genelgesi, bir bağımsızlık belgesi

Vedat Sadioğlu
www.akrostissiirler.net
Bu Sitede Ticari Faaliyet Yürütülmez