Archive for Temmuz, 2017

Dünya Dostluk ve Arkadaşlık Günü Şiiri

30 Temmuz Dünya Dostluk ve Arkadaşlık Günü İle İlgili Şiir

30 Temmuz, ‘Dünya Arkadaşlık(Dostluk) Günü’ şiiri. Tanıdığımız insan (arkadaşımız) çok olabilir ancak gerçek arkadaşlar(dostlar) sadece birkaç tanedir.

ARKADAŞ

Eski Türkler cenkte, arkalarını
Sağlama almak için artlarını
Kayaya verirlermiş sırtlarını
Arkadaş, ‘arkayı taşa vermek’tir anlamı

‘Arka taş’, ‘arkataş’, zamanla ‘arkadaş’
Farsçada ‘Dost’tur karşılığı
Hempa da denir, ‘refik’ Arapçası
Arkadaş, yoldaş veya yaren’dir diğer adı

Sayısı azdır, çok zor bulunur
Bulununca en güzel yere konur
İyi ve kötü günde hep yanındadır
Arkadaş, aşırı ilgili ve koruyandır

İnsanın vefalısı, harbi olandır
Hem acı söyler hem tatlıdır
Pazarlıksız, karşılıksız, içten sever
Arkadaş, insanı adam eder

Vedat Sadioğlu
www.akrostissiirler.net

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Günü Şiiri

21 Temmuz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Günü İle İlgili Şiir

21 Temmuz, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Günü‘ şiiri. Kültürel miraslar ve tabiat varlıklarını korumak her vatandaşın görevidir. Zengin kültürel mirasımıza sahip çıkmak gereklidir ve şarttır.

KÜLTÜR VARLIKLARI

Tarih öncesi ve tarihi devirlerde
Çok eskiden günümüze
İnsanlığa bırakılan eserlerdir
Kültür varlıkları, tarihseldir

Taşınabilen veya taşınamayan
Sosyal yaşama konu olan
Bilimsel veya kültürel eserlerdir
Kültür varlıkları, özgündür

Yer üstünde veya yer altında
Su üstünde veya su altında
Ender bulunan eserlerdir
Kültür varlıkları, korunması gerekir

Kendine özgü değer taşıyan
Özellikleri bakımdan farklı olan
Tarih, sanat ve edebiyat eserleridir
Kültür varlıkları, kültürel değerlerdir

Kültür ve tabiat varlıkları
Sahip olunan için bir şans ve katkı
Kültür varlıklarına sahip çıkmalı
Kültür varlıkları, insanlığın ortak mirası

Vedat Sadioğlu
www.akrostissiirler.net

Dünya Güzellik Günü İle İlgili Şiir

29 Temmuz Dünya Güzellik Günü Şiiri

29 Temmuz, ‘Dünya Güzellik Günü’ şiiri. Güzellik kavramı kişiden kişiye değişmekle birlikte, evrensel anlamıyla ‘hoş’ bir durumu anlatır.

GÜZELLİK

Bir canlı veya nesnenin özelliği
Hoş, değerli veya kıymetli
Gözün, kulağın ve dilin beğenisi
Güzellik, algısal haz hali

Bir yönüyle etik ve ahlakî
Coşku ve hoşlanma hissi
Beğenilenin niteliği
Güzellik, hayranlık hali

Çirkin ve kötünün aksi
Doğru ve düzgün ile ilişkili
Ulaşılması istenen beklenti
Güzellik, iyi olma hali

Tatlı bir müzik, bir manzara gibi
Estetiğin ayrılmaz kardeşi
Bir üstünlük, soyluluk, görgü
Güzellik, güzel olma hali

Âşık Veysel’in sözündeki
“Güzelliğin on para etmez,
bendeki aşk olmazsa” dediği
Güzellik, onu algılama hali

Vedat Sadioğlu
www.akrostissiirler.net
Bu Sitede Ticari Faaliyet Yürütülmez