Archive for Kasım, 2015

Dünya Enerji Günü İle İlgili Şiir

9 Aralık Dünya Enerji Günü İle İlgili Şiir

9 Aralık,‘Dünya Enerji Günü’ dolayısıyla hazırladığım şiirim. Enerji verimli kullanılırsa çevrecidir, yenilenebilen enerji, temiz enerjidir. Katkım olursa sevinirim.

ENERJİ

Bir maddede var olan
Isı veya ışık yayan
Etkin ve etkili bir güçtür
Enerji, ortaya çıkan kuvvettir

Çekimsel veya elektromanyetiktir
Atom veya nükleerdir
En yaygını mekanik enerjidir
Enerji, ısı veya ışık şeklindedir

Depolanabileni, ‘potansiyel enerji’
Hareketten elde edileni, ‘kinetik enerji’
Rüzgâr ve akarsular kinetik enerjidir
Enerji, çeşitli yollardan elde edilir

Ana enerji; hidrolik, termik, nükleerdir
Rüzgâr, güneş, biyoma ve jeotermal
‘Yenilenebilir enerji’veya‘alternatif enerji’ dir
Enerji, yenilenebilen enerji ise çevrecidir

Ana enerji kaynakları sürdürülebilir
Hiçbir şarta bağlı değildir
Yenilenebilir enerji kaynakları verimlidir
Enerji, yenilenebilen enerji ise temizdir

Vedat Sadioğlu
www.akrostissiirler.net

9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü Şiiri

9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü İle İlgili Şiir

9 Aralık, ‘Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’ dolayısıyla hazırladığım şiirim. Yolsuzluk için ne söylenebilir ki! Yerleşik hayata geçildiğinden beri ortadan kaldırılamayan tek şey; yolsuzluk ve rüşvet. Toplumların kanayan yarası…

YOLSUZLUK

Ticari bakımdan önüne geçilemeyen
Hukuken tam kontrol edilemeyen
Mevzuatın esnetilmesi, görmezden gelinmesi
Yolsuzluk, ihlâllere göz yumulması hali

Usulsüzlük veya rüşvet de denilebilir
Haksız ve hukuksuz kazancı belirtir
Ceza Kanunu’nda suç sayılır
Yolsuzluk, yetkinin kötüye kullanımıdır

Daha çok kamu kuruluşlarında
Özellikle yerel yönetimlerde
Var olduğu iddia edilen bir durumdur
Yolsuzluk, çok eski devirlerden beri vardır

Resmi işlemlerde adam kayırma
Kayırma karşısında bedel alma
Belirli bir çıkar sağlamaktır
Yolsuzluk, toplumun kanayan yarasıdır

Vedat Sadioğlu
www.akrostissiirler.net

Dünya Lâiklik Günü İle İlgili Şiir

9 Aralık Dünya Lâiklik Günü İle İlgili Şiir

9 Aralık, ‘Dünya Lâiklik Günü’ dolayısıyla hazırladığım şiirim. Lâiklikte devlet, din karşısında tarafsızdır, dini değerlere saygı vardır. Güne katkım olursa sevinirim. Saygılarımla… Vedat Sadioğlu – Eğitmen Yazar

LÂİKLİK

Kısaca, ‘Din’i, dünyevi işlerden
Siyasi faaliyetlerden uzak tutmak
Yönetimde, hukukta bilimi kullanmaktır
Lâiklik, akıl ve bilimi rehber yapmaktır

Fransız İhtilâli’nden sonra yayılmış
Batılılaşma’nın bir aşaması sayılmış
Devlet ve hukuk sistemine egemen olmuştur
Lâiklik, din ve vicdan özgürlüğü sağlamıştır

Lâiklikte egemen(hâkim) güç millettir
Milli egemenlik, Lâikliğin temelidir
Vatandaşların inancının güvencesi
Lâiklik, farklı dinler karşısında eşitliktir

Din sömürüsüne ve ayırımcılığa karşıdır
Her tür dini değerlere saygı vardır
Din, devlet karşısında bağımsızdır
Lâiklik, devletin ‘Din’de tarafsızlığıdır

Vedat Sadioğlu
www.akrostissiirler.net
Bu Sitede Ticari Faaliyet Yürütülmez